Go to content

Main menu:

YATARAK

ÜRÜNLERİMİZ > SAGLIK

Yatarak Tedavi


Bu teminat hastanede yapılan ve aşağıda belirtilen masrafları kapsamaktadır

Tek kişilik oda (suit oda hariç), yemek ve refakat masrafları,
Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler. Yoğun bakım giderleri her bir vakada 90 gün ile sınırlıdır.
Hekim ücretlerinin yapılan işlemin TTB Asgari Fiyat Tarifesi’ndeki karşılığının poliçede belirtilen katına kadar olan tutarından varsa iştirak oranı düşüldükten sonra kalan kısmı. TTB Asgari Fiyat Tarifesinde belirtilmeyen işlemlerin hekim ücretleri için TTB’nin görüşü alınır. 
Hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, radyoloji vb.),
Tıbbi donanımın ( kalp-akciğer pompası vb.) kullanımı,
Intravenöz (damar içi) ilaç, madde vb. verilmesi,
Hastanede tedavisi yapılmakta olup teminat kapsamındaki rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olan ve yatış süreci içerisinde yapılan tanı amaçlı laboratuvar testleri, röntgen tetkikleri, elektrokardiyogram, bilgisayarlı tomografi , fizik tedavi, hekim vizitleri vb.
Poliçede belirtilen limite kadar teminat kapsamındaki rahatsızlık nedeniyle yapılan kemoterapi ve radyoterapi giderleri.
Teminat kapsamındaki hastane tedavisi nedeniyle doğrudan bağlantılı hekim vizitleri,
Koroner anjiografi,
Dializ masrafları,
Sigortacı tarafindan önceden onaylanan alıcı olarak organ ve doku nakli (sadece cornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer)
Hastane tedavi teminatı kapsamındaki masraflar varsa muafiyet haricinde poliçede belirtilen yıllık limit ve iştirak oranı dahilinde teminat altındadır. Sigortalının 24 saati aşan hastaneye yatış gerektiren tedavileri bu teminat kapsamında ödenir.Eğer poliçe kapsamında yurtdışı teminatı varsa, yukarıda belirtilen tüm şartlar yurtdışında da geçerlidir. Ancak, Mega Plan hariç, yurtdışı yatarak tedavi giderleri, ilaç ve sarf malzemeler hariç Türkiye’deki 3 büyük A grubu Hastane tedavi tarife ortalaması baz alınarak değerlendirilecektir

Yurtdışında geçerli bir plan seçilmese dahi tüm planlarda, teminat kapsamı dahilindeki yurt dışındaki acil hastane tedavileri poliçede belirtilen limit ve katılım oranı dahilinde teminat altındadır. Ancak, Mega Plan hariç, yurtdışı yatarak tedavi giderleri, ilaç ve sarf malzemeler hariç Türkiye’deki 3 büyük A grubu Hastane tedavi tarife ortalaması baz alınarak değerlendirilecektir.

Back to content | Back to main menu