Go to content

Main menu:

Emtea Sigortası

ÜRÜNLERİMİZ > ELEMENTER > NAKLİYAT

Emtea Sigortası
Bu sigorta ile, bir malın bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak, ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında poliçede yer alan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza ya da olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi teminat altına alınır.

Bu sigorta ile sigorta konusu emtea için üç farklı teminat ile sigorta koruması sağlanır;

Tam Ziya Teminatı

Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi hali.

Dar Teminat

Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ilave olarak, taşıyan aracın yapacağı kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma, devrilme, yangın) kısmi zararlar da teminat altına alınmaktadır. Bu teminat için Enstitü Yük Klozu – C (Institute Cargo Clauses -C) ile belirtilen özel şartlar uygulanmaktadır.

Geniş Teminat

Genellikle 'Tüm Rizikolar' (All Risks) olarak bilinir. Bu teminat için özel şart niteliğini haiz Enstitü Yük Klozu – A (Institute Cargo Clauses -A) ile belirtilen istisnalar dışındaki tüm riskler teminat altına alınmaktadır.

Bu teminat için geçerli olan en önemli istisnalar;
• Malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar
• Taşıyan aracın ya da ambalajın uygunsuzluğu
• Her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar
• Radyoaktif kirlenme-bulaşma
• Sigortalının kötü niyeti
• Savaş, grev, terör, kargaşalık v.b.
Emtea Sigortası Genel Şartlar için tıklatını
alan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza sonucunda zarar görmesi ve/veya silahlı gasp ve soygun riskleri teminat altına alınır.

Bu sigorta ile, altın vb değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli malların bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak, ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında poliçede yer alan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza sonucunda zarar görmesi ve/veya silahlı gasp ve soygun riskleri teminat altına alınır.


Back to content | Back to main menu