Go to content

Main menu:

FERDİ KAZA

ÜRÜNLERİMİZ > ELEMENTER > MÜHENDİSLİK

Ferdi Kaza Sigortası (Bireysel/Grup)
Sigortalıyı, kendi iradesi dışında meydana gelebilecek ani ve harici kazalara karşı teminat altına alınır. Ferdi Kaza Sigortası ile aşağıdaki teminatlar alınabilir:

Vefat Teminatı: Bu teminat ile, herhangi bir kaza sonucu vefat eden sigortalının, kanuni varislerine ödenen tazminatı içermektedir.

Sürekli Sakatlık Teminatı : Bu teminat ile,  herhangi bir kaza sonucu sakat kalan sigortalıya, uğradığı sakatlık derecesine göre tazminat ödenir.

Tedavi Masrafları : Bu teminat ile, sigortalının, herhangi bir kaza sonucu yaralanması neticesindeki tedavi masraflarını teminat altına alır. Tedavi masrafları teminatı Vefat ve Sürekli Sakatlık teminatları toplamının % 5'i ile sınırlıdır.

Gündelik Tazminat : Bu teminat ile, sigortalının, herhangi bir kaza sonucu, geçici süre ile çalışamayacak olması durumunda uğrayacağı gelir kaybı tazmin edilir. Gündelik Tazminat teminatı, Vefat ve Sürekli Sakatlık teminatlarının toplamının % 5'i kadar olup, poliçe dönemi içinde 200 gün ile sınırlıdır.
Tedavi Masrafları teminatı ve Gündelik tazminat veya tedavi yalnız başına temin edilemez.

Genel Şartlar için tıklatınız.

Back to content | Back to main menu